April 07, 2017

ASTHADASA PURANALU

వ్యాసభగవానుడు రచించిన 18 పురాణాలును అష్టాదశ పురాణాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి.  అవి

1. మత్స్య పురాణం - మత్స్యావతారమెత్తిన విష్ణువుచే మనువునకు బోధింపబడినది.

2. మార్కండేయ పురాణం - మార్కండేయ మహర్షి శివ విష్ణువుల మహాత్యములు, ఇంద్ర, అగ్ని, సూర్యుల మహాత్యములు మరియు సప్తశతి (దేవి మహత్యం) గురించి ఇందులో చెప్పారు.

3. భాగవత పురాణం: వేదవ్యాసుని వలన శుక మహర్షికి, శుకుని వలన పరీక్షిత్ మహారాజుకు 12 స్కందములలో మహా విష్ణు అవతారాలు, శ్రీ కృష్ణ జనన . లీలాచరితాలు వివరించబడినవి.

4. భవిష్య పురాణం: సూర్య భగవానునిచే మనువునకు సూర్యోపాసన విధి, అగ్నిదేవతారాధన విధానం, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు వివరించబడినవి. ఇందులో  ముఖ్యంగా భవిష్యత్ అనగా రాబోవు కాలం, భవిష్యత్ లో జరగబోవు విషయాలు ఇందులో వివరించబడ్డాయి.

5. బ్రహ్మ పురాణం:  దీనినే ఆదిపురాణం లేక సూర్యపురాణం అందురు. బ్రహ్మ చే దక్షునకు శ్రీకృష్ణ, మార్కండేయ, కశ్యపుల చరిత్ర వర్ణనలు, వర్ణధర్మాలు, ధర్మాచరణాలు, స్వర్గ - నరకాలను గురుంచి వివరించపడినది.

6. బ్రహ్మాండ పురాణం: బ్రహ్మ దేముడు మరిచి మహర్షికి చెప్పబడినది. రాధాదేవి, శ్రీకృష్ణుడు, పరుశురామ, శ్రీరామచంద్రుల చరితలు. శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రాలు, శివకృష్ణ స్తోత్రాలు. గాంధర్వం, ఖగోళ శాస్త్రం మరియు స్వర్గ నరకాల వివరణ ఇందు వివరించబడినది.

7. బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం: సావర్ణునిచే నారదునికి చెప్పబడినది. స్కంద, గణేశ, రుద్ర శ్రీకృష్ణుల వైభవములు, సృష్టికర్త  బ్రహ్మ, సృష్టికి కారణమయిన భౌతిక జగత్తు (ప్రకృతి) మరియు దుర్గ, లక్ష్మి, సరస్వతి,, సావిత్రి, రాధా మొదలగు పంచ శక్తుల ప్రభావం గురించి వివరించబడినది.


8. వరాహ పురాణం: వరాహ అవతారమెత్తిన విష్ణువుచే భూదేవికి చెప్పబడినది. విష్ణుమూర్తి ఉపాసనా విధానం గురుంచి వివరముగా ఉన్నది. పరమేశ్వరి, పరమేశ్వరుల చరిత్రలు, ధర్మశాస్త్రములు,  వ్రతకల్పములు, పుణ్యక్షేత్ర వర్ణనలు ఈ పురాణములో కలవు.

9.  వామన పురాణం:  పులస్త్య మహర్షి నారద మహర్షికి ఉపదేశించినది. శివలింగ ఉపాసన, శివపార్వతుల కళ్యాణం, శివగణేశ,  కార్తికేయ చరిత్రలు, భూగోళం, ఋతు వర్ణనలు వివరించబడినవి.

10. వాయు పురాణం: ఇది వాయుదేవునిచే చెప్పబడినది. శివభగవానుని మహత్యం, కాలమానం,  భూగోళం, సౌర మండల వర్ణనలు చెప్పబడినది.

11. విష్ణు పురాణం: పరాశరుడు తన శిష్యుడైన మైత్రేయునికి బోధించినది. విష్ణు మహాత్యం. శ్రీకృష్ణ, ధ్రువ, ప్రహ్లాద, భరతుల చరిత్రలు వర్ణింపపడినవి.

12.  అగ్ని పురాణం: అగ్ని భగవానునిచే వశిష్టునకు శివ, గణేశా, దుర్గా భగవాదోపసన , వ్యాకరణం, ఛందస్సు, వైద్యం, లోకిక ధర్మాలు, రాజకీయాలు, భూగోళ ఖగోళ శాస్త్రాలు, జ్యోతిష్యం మొదలగు విషయాలు చెప్పబడినవి.

13. నారద పురాణం: నారదుడు సనక, సనందన, సనత్కుమార, సనాతన అను నలుగురు బ్రహ్మ మానస పుత్రులకు చెప్పినది. అతి ప్రసిద్ధి చెందిన వేదపాదస్తవము (శివస్తోత్రం) ఇందు కలదు. వేదాంగములు, వ్రతములు, బదరి, ప్రయోగ, వారణాసి క్షేత్ర వర్ణనలు కలవు.

14.  స్కంద పురాణం: ఇది కుమారస్వామిచే చెప్పబడినది. ఇందు ముఖ్యముగా శివచరిత్ర వర్ణనలు, స్కందుని మహత్యం, ప్రదోష స్తోత్రములు, కాశీ ఖండం, కేదారఖండం. రేవా ఖండం(సత్యనారాయణ వ్రతం) , వైష్ణవ ఖండం (వేంకటాచల క్షేత్రం) , ఉత్కళ ఖండం (జగన్నాధ క్షేత్రం),  కుమారికా ఖండం (అరుణాచలం), బ్రహ్మ ఖండం (రామేశ్వర క్షేత్రం), బ్రహ్మోతర ఖండం (గోకర్ణక్షేత్రం, ప్రదోషపూజ), అవంతికఖండం (క్షిప్ర నది, మహాకాల మహాత్యము) మొదలగునవి కలవు.

15. లింగ పురాణం: ఇది శివుని ఉపదేశములు. లింగ రూప శివ  మహిమ, దేవాలయ ఆరాధనలతో పాటు వ్రతములు, భూగోళ, జ్యోతిష్య, ఖగోళ శాస్త్రములు వివరించబడినవి.

16.  గరుడ పురాణం : ఇది విష్ణువుచే గరుత్మంతునకు ఉపదేశింపబడినది. శ్రీమహావిష్ణు ఉపాసన, గరుత్మంతుని ఆవిర్భావం, జనన మరణములు, జీవి యొక్క స్వర్గ నరక ప్రయాణాలు తెలుపబడినవి.

17. కూర్మ పురాణం: కూర్మావతారమెత్తి విష్ణువుచే చెప్పబడినది. వరాహ నారసింహ అవతారాలు,  లింగరూప శివారాధన, ఖగోళం, భూగోళములతో వారణాసి, ప్రయోగ క్షేత్ర వర్ణనలు తెలుపబడినవి .

18. పద్మపురాణం: ఇందులో జన్మాంతరాల నుంచి చేసిన పాపాలను, కేవలం వినినంత మాత్రముననే పోగట్టకలిగేది ఈ పద్మపురాణం. పద్మకల్పమున జరిగిన విశేషాలను మనకు తెలియచేస్తుంది. మరియు మధుకైటభావధ, బ్రహ్మసృష్టి కార్యం, గీతార్థసారం - పఠన మహత్యం, గంగ మహాత్యం, పద్మగంధి దివ్య గాధ, గాయత్రి చరితం, రావి వృక్ష మహిమ, విభూది మహత్యం , పూజావిధులు - విధానం, భగవంతుని సన్నిధిలో ఏవిధముగా ప్రవర్తించాలో పద్మపురాణములో వివరంగా తెలియచేయపడినది.Post a Comment

Recipe by Ingredients

Abalone (2) Acron Squash (2) Almonds (39) Apples (77) Apricots (13) Arbi - Chema Dumpa (7) Artichoke (4) Asafoetida (1) Ash Gourd - Budida Gummadi (8) Asparagus (8) Avocado (25) Baby Corn (4) Bachchali (2) Bacon (10) Bael Fruit (1) Bamboo (2) Banana (53) Banana Flower (4) Banana Stem (5) Barbecue (7) Barley (5) Bean Curd (3) Beauty tips (2) Beer (2) Beetroot (31) Besan - Senaga Pindi (11) Biscuits (21) Bitter Gourd - Kakarakaya (17) Black Eyed Peas (3) Blackberries (2) Blue Berries (5) Bottle Gourd - Sorakaya (24) Brandy (2) Bread (95) Brinjal - Vankaya (52) Broad beans - Chikkudu Kaya) (9) Broccoli (10) Burma (6) Butter Milk (7) Butternut Squash (1) Cabbage (40) Cakes (103) Camembert (1) Canapes (1) Capers (4) Capsicum (31) Carrot (86) Cashew nuts (6) casserole (5) Cauliflower (39) Celery (10) Chaat (7) Champagne (2) Chana (3) Channa dal (16) Cheese (80) Chenna (1) cherries (13) Chestnut (3) Chicken (147) Chinese Leaves (1) Chives (1) Chocolate (62) Chow chow (5) Chutney's (110) Clam (1) Cluster Beans - Goru Chikkudau (9) Coffee (4) Cola (1) Cookies (72) Coorg (2) Coriander leaves - Kothimeera (4) Corn (37) corn flakes (3) Cornmeal (1) Courgette (3) Couscous (1) Crab (16) Cranberries (5) Cream (10) Cucumber - Dosakaya (33) cumin power (1) Cup Cakes (1) Curd (5) Curd - Perugu (46) Curry leaves - Karivepaku (3) Custard (2) Dal (33) Dashi (1) Dates (16) Desserts (292) Diabetic Recipes (18) Dip (8) Double beans (1) Dried bonito flakes (1) Drinks and Juices (136) Drumstick - Mullakkaya (19) Dry Fruit (10) Dry Ginger - Sonti (3) Duck (4) Egg Recipes (96) Eggless (2) eggs (53) fenugreek (12) Figs (3) Fish (96) Flattened Rice- Atukulu (17) flax (2) French Beans (15) Fusion (1) Gherkin - Dondakaya (11) Gin (5) ginger (13) Goose Berry - Usiri Kaya (8) grapes (11) Green Chillies (11) Green Gram (11) Green Gram - Pesalu (3) Green Peas (35) Guava (2) Hair oil (2) Halloumi cheese (1) Halwa (33) Harar (1) Hazel nuts (1) Herbs (11) Homemade Chocolates (2) Honey (4) Horse Gram Dal - Ulavalu (3) Ice Creams (37) Idli Varieties (22) Importance of food (3) Jack fruit (16) jowar (6) kabuli chana (4) Kabuli chana (5) Kamanchi aku - Manathakkali leaves (1) Kasha (1) kebabs (1) Kelp (1) Kiwi Fruit (4) Kulfi (3) Lasagna (1) leafy vegetables (11) Lemon (25) Lettuce (3) Lima Beans (3) Linseed (1) Litchis (2) Lobster (7) Lotus stem (3) Maan kochu - Country Colocasia (1) Macaroni (10) Macaroons (2) Mangetouts (1) Mango (70) Maple (2) Marinade (1) Milk (6) Milk Shakes (1) Milkmaid (3) Millets (7) Mint (10) Miso (1) Mixed Vegetables (42) Moong dal (25) Moose (1) muesli (1) Muffins (10) Murabba (9) Mushroom (55) Mussels (7) Mutton (109) Nectarines (1) Non vegetarian dishes (465) Noodles (41) Oats (39) Okra - Bendakaya (25) One pot meal (1) onions _ Ulli paya (20) Orange (28) Orange curacao (2) Oyster (3) Panasa Pottu (3) Pancakes (6) Paneer (38) Papad (1) Papaya (10) Parsley (6) Parwal (1) Passion Fruit (4) pasta (35) Peaches (20) Peanut (16) Peanut Butter (3) Pears (8) Pecan (3) Pine apple (37) Pista (2) Pizza (7) Plum (8) pomegranate (4) Ponna gamti Kura (3) Poppy seeds - Gasagasalu (3) Pork (47) Potato (143) Prawns (82) Prunes (2) Pudding (35) Puffed Rice - Maramaralu (2) Radish - Mullangi (16) Ragi (10) Raisins (10) Raita (22) Rajma (5) Raspberries (20) Raw Banana (19) Rawa (22) Red Beans (5) Red Pumpkin - Gummadi (28) Red Sorrel leaves - Gongura (5) Rhubarb (2) Rice Flour (2) Ridge Gourd - Beera kaya (11) Roasted channa dal (5) Rum (6) Runner beans (1) Sabja seeds (2) Sago - Saggu Biyyam (6) Sake (1) Sardine (2) sau (1) Scallops (6) Schnapper (2) Semya (14) Sesame seeds (6) Snake Gourd - Potla Kaya (6) Snow peas (1) Soups (143) Soya (13) Spaghetti (6) Spanish (12) Spinach (48) Split peas (1) Spring Onion (5) Sprouts (10) Squid - Calamari (6) Straw Berry (26) Sushi (1) Swedish (3) Sweet Potato - Chilakada Dumpa (16) sweets (32) Syrups (4) Taati Munjalu (1) Tamarind (8) Tandoor (1) Teasel Gourd - Aakakarakaya (2) telaga pindi (3) Telugu (3) Telugu recipes (42) Tender Tamarind leaves - Chinta Chiguru (3) Thailand (36) Thotakura Kadalu (3) Tinda (2) tofu (10) Tomato (98) Topiaca - Pendalam (2) Traditional (1) Turnip (6) Urad dal (7) Vadiyalu (20) Vodka (2) Waffles (4) Walnut (17) Wanton sheets (1) Water Chestnuts (3) water melon (7) Watercress (2) Whisky (1) Wine (8) Yam - Kanda (13) Zucchini (10)

FRESH HERB SCONES

Ingredients: All purpose flour - 2 cups Whole wheat flour - 1/2 cup Sugar substitute - 1-2 tsp Baking powder - 2 tsp Rosemary - 1 tsp ...