October 08, 2017

OCCUPATIONS

SL NO
ENGLISH
TELUGU
1
Goldsmith
 స్వర్ణకారులు 
2
Sailor
 నావికుడు 
3             
Carpenter
 వడ్రంగి 
4
Printer
 ముద్రాపకులు 
5
Physician
 వైద్యుడు 
6
Fisherman
 చేపలు పట్టువారు 
7
Gardener
 తోటమాలి 
8
Jeweller
 నగల వర్తకుడు 
9
Broker
 దళారి 
10
Weaver
 నేతపనివాడు 
11
Washer-woman
చాకలి  
12
Artist, painter
 చిత్రకారుడు 
13
Messenger
 వార్తాహరుడు 
14
Milkman
 పాలవాడు 
15
Postman
 తపాలవాడు 
16
Druggist, chemist
 మందుల దుకాణదారు 
17
Publisher
 ప్రకాశకులు 
18
Beggar
 అడుక్కుతినేవాడు 
19
Sweeper
 ఊడ్చేవారు 
20
Photographer
 ఛాయాచిత్రకారుడు 
21
Blacksmith
 కమ్మరి 
22
Hawker
వీధులు తిరిగి అమ్మేవాడు   
23
Butcher
కసాయివాడు 
24
Dentist
దంతవైద్యుడు 
25
Draper
బట్టల దుకాణదారు 
26
Sculpture
శిల్పి 
27
Politician
రాజకీయవేత్త 
28
Dramatist
నాటకాలు వేయువాడు 
29
Landlord
భూస్వామి 
30
Midwife
మంత్రసాని 
31
Coachman
బండివాడు 
32
Dancer
నాట్యకళాకారుడు 
33
Potter
కుమ్మరి 
34
Carder
దూదేకువారు 
35
Agent
ఏజెంట్ 
36
Dyer
రంగులు అద్దేవాడు 
37
Baker
రొట్టెలు చేయువాడు 
38
Inspector
తనిఖీదారు 
39
Oilman
నూనె అమ్మేవాడు 
40
Perfumer
అత్తరు వర్తకుడు 
41
Artist
కళాకారుడు 
42
Priest
మతబోథకుడు 
43
Brassier
కంచరవాడు 
44
Artisan
వృత్తిపనివాడు 
45
Glazier
మెరుగుపెట్టేవారు 
46
Cleaner
శుబ్రపరిచేవారు 
47
Cobbler
చెప్పులు కుట్టువారు 
48
Advocate
న్యాయవాది 
49
Shop keeper
దుకాణదారు 
50
Watchman
కాపలాదారు 
51
Poet
కవి 
52
Composer
కూర్పు చేయువాడు 
53
Examiner
పరీక్ష చేయువారు 
54
Shoe maker
చెప్పులు తయారు చేయువారు 
55
Novelist
నవల రచయత 
56
Coolie
కూలి 
57
Vaccinator
టీకాలు వేయువాడు 
58
Treasurer
కోశాధికారి 
59
Teacher
ఉపాధ్యాయుడు 
60
Contractor
కాంట్రాక్టు వారు 
61
Betel seller
తమలపాకులు అమ్మేవాడు 
62
Constable
పోలీస్ 
63
Sanitary Inspector
శానిటరీ ఇనస్పెక్టర్ 
64
Clerk
గుమస్తా 
65
Boatman
పడవ నడిపేవాడు 
66
Editor
సంపాదకులు 
67
Carrier
బరువులు మోసేవాడు 
68
Barber
మంగలి 
69
Seedman
విత్తనాలు అమ్మేవాడు 
70
Manager
యజమాని 
71
Operator
ఆపరేటర్ 
72
Waiter
హౌటల్ పనివాడు 
73
Mechanic
యంత్రాల మర్మతుదారు 
74
Musician
సంగీతకారుడు 
75
Cashier
డబ్బు చెల్లించేవారు 
76
Conductor
కండక్టర్ 
77
Cook
వంటవాడు 
78
Confectioner
బిస్కత్తులు చేయువాడు 
79
Drummer
డోలు వాయుంచువాళ్ళు 
80
Engineer
ఇంజనీర్ 
81
Chauffeur
కారు నడుపువాడు 
82
Green vendor
గడ్డి అమ్మువాడు 
83
Retailer
చిల్లర వర్తకుడు 
84
Magician
మంత్రగాడు 
85
Author
రచయత 
86
Surgeon
శస్త్ర వైద్యుడు 
87
Auctioneer
వేలం వేయువాడు 
88
Architect
వాస్తుశిల్పి 
89
Astrologer
జ్యోతిష్కుడు 
90
Bangle maker
గాజులు చేయువాడు 
91
Bookbinder
పుస్తకాలు బైండ్ చేసేవాడు 
92
Buffoon
హాస్యగాడు 
93
Bricklayer
తాపీ పనివాడు 
94
Chemist
మందులు అమ్మేవాడు 
95
Chuckler
మాదిగవాడు 
96
Comedian
హాస్యగాడు 
97
Compounder
డాక్టర్ సహాయకుడు 
98
Doctor
వైద్యుడు 
99
Draftsman
ప్లాన్ గీయువాడు 
100
Employee
ఉద్యోగి 
101
Farmer
వ్యవసాయదారుడు 
102
Juggler
గారడీవాడు 
103
Mason
తాపీ పనివాడు 
104Post a Comment

Recipe by Ingredients

Abalone (2) Acron Squash (2) Almonds (39) Apples (77) Apricots (13) Arbi - Chema Dumpa (7) Artichoke (4) Asafoetida (1) Ash Gourd - Budida Gummadi (8) Asparagus (8) Avocado (25) Baby Corn (4) Bachchali (2) Bacon (10) Bael Fruit (1) Bamboo (2) Banana (53) Banana Flower (4) Banana Stem (5) Barbecue (7) Barley (5) Bean Curd (3) Beauty tips (2) Beer (2) Beetroot (31) Besan - Senaga Pindi (11) Biscuits (21) Bitter Gourd - Kakarakaya (17) Black Eyed Peas (3) Blackberries (2) Blue Berries (5) Bottle Gourd - Sorakaya (24) Brandy (2) Bread (95) Brinjal - Vankaya (52) Broad beans - Chikkudu Kaya) (9) Broccoli (10) Burma (6) Butter Milk (7) Butternut Squash (1) Cabbage (40) Cakes (103) Camembert (1) Canapes (1) Capers (4) Capsicum (31) Carrot (86) Cashew nuts (6) casserole (5) Cauliflower (39) Celery (10) Chaat (7) Champagne (2) Chana (3) Channa dal (16) Cheese (80) Chenna (1) cherries (13) Chestnut (3) Chicken (148) Chinese Leaves (1) Chives (1) Chocolate (62) Chow chow (5) Chutney's (110) Clam (1) Cluster Beans - Goru Chikkudau (9) Coffee (4) Cola (1) Cookies (72) Coorg (2) Coriander leaves - Kothimeera (4) Corn (37) corn flakes (3) Cornmeal (1) Courgette (3) Couscous (1) Crab (16) Cranberries (5) Cream (10) Cucumber - Dosakaya (33) cumin power (1) Cup Cakes (1) Curd (5) Curd - Perugu (46) Curry leaves - Karivepaku (3) Custard (2) Dal (33) Dashi (1) Dates (16) Desserts (293) Diabetic Recipes (18) Dip (8) Double beans (1) Dried bonito flakes (1) Drinks and Juices (136) Drumstick - Mullakkaya (19) Dry Fruit (10) Dry Ginger - Sonti (3) Duck (4) Egg Recipes (96) Eggless (2) eggs (54) fenugreek (12) Figs (3) Fish (96) Flattened Rice- Atukulu (17) flax (2) French Beans (15) Fusion (1) Gherkin - Dondakaya (11) Gin (5) ginger (13) Goose Berry - Usiri Kaya (8) grapes (11) Green Chillies (11) Green Gram (11) Green Gram - Pesalu (3) Green Peas (35) Guava (2) Hair oil (2) Halloumi cheese (1) Halwa (33) Harar (1) Hazel nuts (1) Herbs (11) Homemade Chocolates (2) Honey (4) Horse Gram Dal - Ulavalu (3) Ice Creams (37) Idli Varieties (22) Importance of food (3) Jack fruit (16) jowar (6) kabuli chana (4) Kabuli chana (5) Kamanchi aku - Manathakkali leaves (1) Kasha (1) kebabs (1) Kelp (1) Kiwi Fruit (4) Kulfi (3) Lasagna (1) leafy vegetables (11) Lemon (25) Lettuce (3) Lima Beans (3) Linseed (1) Litchis (2) Lobster (7) Lotus stem (3) Maan kochu - Country Colocasia (1) Macaroni (10) Macaroons (2) Mangetouts (1) Mango (70) Maple (2) Marinade (1) Milk (6) Milk Shakes (1) Milkmaid (3) Millets (7) Mint (10) Miso (1) Mixed Vegetables (42) Moong dal (25) Moose (1) muesli (1) Muffins (10) Murabba (9) Mushroom (55) Mussels (7) Mutton (109) Nectarines (1) Non vegetarian dishes (465) Noodles (41) Oats (39) Okra - Bendakaya (25) One pot meal (1) onions _ Ulli paya (20) Orange (28) Orange curacao (2) Oyster (3) Panasa Pottu (3) Pancakes (6) Paneer (38) Papad (1) Papaya (10) Parsley (6) Parwal (1) Passion Fruit (4) pasta (35) Peaches (20) Peanut (16) Peanut Butter (3) Pears (8) Pecan (3) Pine apple (37) Pista (2) Pizza (7) Plum (8) pomegranate (4) Ponna gamti Kura (3) Poppy seeds - Gasagasalu (3) Pork (48) Potato (143) Prawns (83) Prunes (2) Pudding (36) Puffed Rice - Maramaralu (2) Radish - Mullangi (16) Ragi (10) Raisins (10) Raita (22) Rajma (5) Raspberries (20) Raw Banana (19) Rawa (22) Red Beans (5) Red Pumpkin - Gummadi (28) Red Sorrel leaves - Gongura (5) Rhubarb (2) Rice Flour (2) Ridge Gourd - Beera kaya (11) Roasted channa dal (5) Rum (6) Runner beans (1) Sabja seeds (2) Sago - Saggu Biyyam (6) Sake (1) Sardine (2) sau (1) Scallops (6) Schnapper (2) Semya (14) Sesame seeds (6) Snake Gourd - Potla Kaya (6) Snow peas (1) Soups (143) Soya (13) Spaghetti (6) Spanish (12) Spinach (48) Split peas (1) Spring Onion (5) Sprouts (10) Squid - Calamari (6) Straw Berry (26) Sushi (1) Swedish (3) Sweet Potato - Chilakada Dumpa (16) sweets (32) Syrups (4) Taati Munjalu (1) Tamarind (8) Tandoor (1) Teasel Gourd - Aakakarakaya (2) telaga pindi (3) Telugu (3) Telugu recipes (42) Tender Tamarind leaves - Chinta Chiguru (3) Thailand (36) Thotakura Kadalu (3) Tinda (2) tofu (10) Tomato (98) Topiaca - Pendalam (2) Traditional (1) Turnip (6) Urad dal (7) Vadiyalu (20) Vodka (2) Waffles (4) Walnut (17) Wanton sheets (1) Water Chestnuts (3) water melon (7) Watercress (2) Whisky (1) Wine (8) Yam - Kanda (13) Zucchini (10)

MANDARIN COMBINATION

Ingredients: Oil - 2 tbsp Onion - 1 (chopped) Garlic cloves - 2 (minced) Green pepper - 1 (cut into thin strips) Cooked pork or chicke...