February 14, 2018

ILLNESSES - ROGAMULU (ENGLISH TO TELUGU)Sl no
Illnesses
Rogamulu (రోగములు)
1
Narcolepsy
 నరాల వ్యాధి 
2
Indigestion
 అజీర్తి 
3
Hunchbacked
 గూని 
4
Epitexis
మూర్ఛ రోగం  
5
Asthma
 ఉబ్బసం 
6
Bleeding
 రక్తస్రావం 
7
Constipation
 మలబద్దకం 
8
Wring worm
 నులిపురుగు 
9
Ague
 చలి జ్వరం 
10
Leprosy
 కుష్టు 
11
Piles
 మూలశంక 
12
Sunstroke
 వడదెబ్బ 
13
Abortion
 గర్భస్రావం 
14
Stool
 మలం 
15
Yawning
 ఆవులింత 
16
Long sight
 దూరదృష్టి 
17
Itches
 దురదలు 
18
Giddiness
 తలత్రిప్పుట 
19
Insomnia
 నిద్రలేమి 
20
Stomach ache
 కడుపునెప్పి 
21
Belching
 ఎక్కిళ్ళు 
22
Pimple
మొటిమ  
23
Sprain
 బెణుకు 
24
Cancer
 రాచపుండు 
25
Cough
 దగ్గు 
26
Rheumatism
 కీళ్లనెప్పులు 
27
Headache
 తలనెప్పి 
28
Sore throat
 గొంతు నెప్పి 
29
Psychosis
 మనోభావం 
30
Bald
 బట్టతల 
31
Anemia
 రక్తహీనత 
32
Diabetes
 మధుమేహం 
33
Lunacy
 పిచ్చి 
34
Sneezing
 తుమ్ము 
35
Scabies
 గజ్జి 
36
Dysentery
 రక్తవిరేచనాలు 
37
Tumor
 గడ్డ 
38
One eyed
 ఒంటి కన్ను 
39
Urine
 మూత్రం 
40
Phlegm
 కఫము 
41
Cholera
 కలరా 
42
Hepatitis
 పిత్తాశయ వ్యాధి 
43
Dwarf
 మరుగుజ్జు 
44
Breath
 శ్వాస 
45
Dumb
 మూగ 
46
Jaundice
 కామెర్లు 
47
Leucorrhoea
 కుసుమ రోగం 
48
Cataract
 కంటి పోర 
49
Small pox
 మాశుచి 
50
Anorexia
 అరుచి 
51
Disease
 వ్యాధి 
52
Chill
 చలి 
53
Wound
 గాయం 
54
Lean
 బక్కపలచన 
55
Healthy
 ఆరోగ్యమైన 
56
Plague
 ప్లేగు వ్యాధి 
57
Pain
 నెప్పి 
58
Fever
 జ్వరం 
59
Hurt
 దెబ్బ తగిలిన 
60
Hernia
 వరిబీజం 
61
Blind
 గుడ్డి 
62
Hunger
 ఆకలి 
63
Tuberculosis
క్షయ వ్యాధి  
64
Leukoderma
 బొల్లి 
65
Syphilis
కొరుకుడు రోగం  
66
Boil
 కురుపు 
67
Swelling
 వాపు 
68
Pus
 చీము 
69
Sinus
 వంపు 
70
Mole
 మచ్చ 
71
Lame
 కుంటి 
72
Sweat
 చెమట 
73
Vice
 తప్పు 
74
Tall
 పొడవు 
75
Lack of appetite
 ఆకలిలేనితనం 
76
Pericarditis
 హృదయవ్యాధి 
77
Fistula
 నాడీ వ్రణం 
78
Eczema
 గజ్జి 
79
Cold
 పడిశం , జలుబు 
80
Mad
 పిచ్చి 
81
Thirst
 దాహం 
82
Sore
 పుండు 
83
Saliva
 ఉమ్మి 
84
Hiccup
ఎక్కిళ్ళు  
85
Diarrhea
విరోచనాలు  
86
Tears
చిరుగు  
87
Acidity
 పులుపు 
88
Short sight
హ్రస్వదృష్టి  


Post a Comment

Recipe by Ingredients

Abalone (2) Acron Squash (2) Almonds (39) Apples (77) Apricots (13) Arbi - Chema Dumpa (7) Artichoke (4) Asafoetida (1) Ash Gourd - Budida Gummadi (8) Asparagus (8) Avocado (25) Baby Corn (4) Bachchali (2) Bacon (10) Bael Fruit (1) Bamboo (2) Banana (53) Banana Flower (4) Banana Stem (5) Barbecue (7) Barley (5) Bean Curd (3) Beauty tips (2) Beer (2) Beetroot (31) Besan - Senaga Pindi (11) Biscuits (21) Bitter Gourd - Kakarakaya (17) Black Eyed Peas (3) Blackberries (2) Blue Berries (5) Bottle Gourd - Sorakaya (24) Brandy (2) Bread (95) Brinjal - Vankaya (52) Broad beans - Chikkudu Kaya) (9) Broccoli (10) Burma (6) Butter Milk (7) Butternut Squash (1) Cabbage (40) Cakes (103) Camembert (1) Canapes (1) Capers (4) Capsicum (31) Carrot (86) Cashew nuts (6) casserole (5) Cauliflower (39) Celery (10) Chaat (7) Champagne (2) Chana (3) Channa dal (16) Cheese (80) Chenna (1) cherries (13) Chestnut (3) Chicken (148) Chinese Leaves (1) Chives (1) Chocolate (62) Chow chow (5) Chutney's (110) Clam (1) Cluster Beans - Goru Chikkudau (9) Coffee (4) Cola (1) Cookies (72) Coorg (2) Coriander leaves - Kothimeera (4) Corn (37) corn flakes (3) Cornmeal (1) Courgette (3) Couscous (1) Crab (16) Cranberries (5) Cream (10) Cucumber - Dosakaya (33) cumin power (1) Cup Cakes (1) Curd (5) Curd - Perugu (46) Curry leaves - Karivepaku (3) Custard (2) Dal (33) Dashi (1) Dates (16) Desserts (293) Diabetic Recipes (18) Dip (8) Double beans (1) Dried bonito flakes (1) Drinks and Juices (136) Drumstick - Mullakkaya (19) Dry Fruit (10) Dry Ginger - Sonti (3) Duck (4) Egg Recipes (96) Eggless (2) eggs (54) fenugreek (12) Figs (3) Fish (96) Flattened Rice- Atukulu (17) flax (2) French Beans (15) Fusion (1) Gherkin - Dondakaya (11) Gin (5) ginger (13) Goose Berry - Usiri Kaya (8) grapes (11) Green Chillies (11) Green Gram (11) Green Gram - Pesalu (3) Green Peas (35) Guava (2) Hair oil (2) Halloumi cheese (1) Halwa (33) Harar (1) Hazel nuts (1) Herbs (11) Homemade Chocolates (2) Honey (4) Horse Gram Dal - Ulavalu (3) Ice Creams (37) Idli Varieties (22) Importance of food (3) Jack fruit (16) jowar (6) kabuli chana (4) Kabuli chana (5) Kamanchi aku - Manathakkali leaves (1) Kasha (1) kebabs (1) Kelp (1) Kiwi Fruit (4) Kulfi (3) Lasagna (1) leafy vegetables (11) Lemon (25) Lettuce (3) Lima Beans (3) Linseed (1) Litchis (2) Lobster (7) Lotus stem (3) Maan kochu - Country Colocasia (1) Macaroni (10) Macaroons (2) Mangetouts (1) Mango (70) Maple (2) Marinade (1) Milk (6) Milk Shakes (1) Milkmaid (3) Millets (7) Mint (10) Miso (1) Mixed Vegetables (42) Moong dal (25) Moose (1) muesli (1) Muffins (10) Murabba (9) Mushroom (55) Mussels (7) Mutton (109) Nectarines (1) Non vegetarian dishes (465) Noodles (41) Oats (39) Okra - Bendakaya (25) One pot meal (1) onions _ Ulli paya (20) Orange (28) Orange curacao (2) Oyster (3) Panasa Pottu (3) Pancakes (6) Paneer (38) Papad (1) Papaya (10) Parsley (6) Parwal (1) Passion Fruit (4) pasta (35) Peaches (20) Peanut (16) Peanut Butter (3) Pears (8) Pecan (3) Pine apple (37) Pista (2) Pizza (7) Plum (8) pomegranate (4) Ponna gamti Kura (3) Poppy seeds - Gasagasalu (3) Pork (48) Potato (143) Prawns (83) Prunes (2) Pudding (36) Puffed Rice - Maramaralu (2) Radish - Mullangi (16) Ragi (10) Raisins (10) Raita (22) Rajma (5) Raspberries (20) Raw Banana (19) Rawa (22) Red Beans (5) Red Pumpkin - Gummadi (28) Red Sorrel leaves - Gongura (5) Rhubarb (2) Rice Flour (2) Ridge Gourd - Beera kaya (11) Roasted channa dal (5) Rum (6) Runner beans (1) Sabja seeds (2) Sago - Saggu Biyyam (6) Sake (1) Sardine (2) sau (1) Scallops (6) Schnapper (2) Semya (14) Sesame seeds (6) Snake Gourd - Potla Kaya (6) Snow peas (1) Soups (143) Soya (13) Spaghetti (6) Spanish (12) Spinach (48) Split peas (1) Spring Onion (5) Sprouts (10) Squid - Calamari (6) Straw Berry (26) Sushi (1) Swedish (3) Sweet Potato - Chilakada Dumpa (16) sweets (32) Syrups (4) Taati Munjalu (1) Tamarind (8) Tandoor (1) Teasel Gourd - Aakakarakaya (2) telaga pindi (3) Telugu (3) Telugu recipes (42) Tender Tamarind leaves - Chinta Chiguru (3) Thailand (36) Thotakura Kadalu (3) Tinda (2) tofu (10) Tomato (98) Topiaca - Pendalam (2) Traditional (1) Turnip (6) Urad dal (7) Vadiyalu (20) Vodka (2) Waffles (4) Walnut (17) Wanton sheets (1) Water Chestnuts (3) water melon (7) Watercress (2) Whisky (1) Wine (8) Yam - Kanda (13) Zucchini (10)

MANDARIN COMBINATION

Ingredients: Oil - 2 tbsp Onion - 1 (chopped) Garlic cloves - 2 (minced) Green pepper - 1 (cut into thin strips) Cooked pork or chicke...